Bộ lọc
Loại Sản Phẩm
Hãng
Kích thước
Độ phân giải
Tiện ích
  • Tìm kiếm nhiều:

Màn hình máy tính

3.250.000 Đ

Kích thước: 27 inch

Loại tấm nền: IPS

Độ phân giải: 2K

7.800.000 Đ

Kích thước: 27 inch

Loại tấm nền: IPS

Độ phân giải: 4K

2.500.000 Đ

Kích thước: 27 INCH

Loại tấm nền: IPS

Độ phân giải: FHD

4.400.000 Đ

Kích thước: 30 INCH

Loại tấm nền: VA

Độ phân giải: 2.5K

1.650.000 Đ

Kích thước: 21 INCH

Loại tấm nền: VA

Độ phân giải: FHD

6.300.000 Đ

Kích thước: 34 INCH

Loại tấm nền: VA

Độ phân giải: 3K

1.950.000 Đ

Kích thước: 24 INCH

Loại tấm nền: IPS

Độ phân giải: FHD

2.600.000 Đ

Kích thước: 24 INCH

Loại tấm nền: IPS

Độ phân giải: FHD

3.350.000 Đ

Kích thước: 27 INCH

Loại tấm nền: IPS

Độ phân giải: FHD