Hút Bụi Giường Nệm Sofa

1.350.000 Đ

Lực hút: 14kPa

Tính năng: Hút bụi - Khử trùng UV - Sấy nóng

80.000 Đ

Lực hút: 6000Pa

Pin: 2200mAh

Tính năng: Hút bụi - Khử trùng UV

700.000 Đ

Lực hút: 12kPa

Tính năng: Hút bụi - Khử trùng UV - Sấy nóng

2.000.000 Đ

Lực hút: 16kPa

Pin: 2000mAh

Tính năng: Hút bụi - Khử trùng UV - Sấy nóng

950.000 Đ

Lực hút: 13kPa

Tính năng: Hút bụi - Khử trùng UV - Sấy nóng

2.100.000 Đ

Lực hút: 11.5kPa

Tính năng: Hút giặt - Tự làm sạch

1.800.000 Đ

Lực hút: 400W

Tính năng: Hút giặt

600.000 Đ

Lực hút: 13kPa

Tính năng: Hút bụi - Khử trùng UV

650.000 Đ

Lực hút: 13000Pa

Tính năng: Hút bụi - Khử trùng UV

400.000 Đ

Lực hút: 10kPa

Tính năng: Hút bụi

650.000 Đ

Lực hút: 12kPa

Tính năng: Hút bụi - Khử trùng UV

800.000 Đ

Lực hút: 12000Pa

Tính năng: Hút bụi - Khử trùng UV

1.850.000 Đ

Lực hút: 6kPa

Pin: 2200mAh

Tính năng: Hút bụi - Khử trùng UV

5.300.000 Đ

Lực hút: 1900W

Tính năng: Hút giặt - Khử trùng

1.800.000 Đ

Lực hút: 13kPa

Tính năng: Hút bụi - Khử trùng UV

3.400.000 Đ

Lực hút: 12kPa

Tính năng: Hút giặt

toc_container