Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết của Chiêm Tài

Chính sách dành cho khách hàng thân thiết của Chiêm Tài 2023

Chi tiết chương trình

Khi khách hàng mua hàng và dùng các dịch vụ có phát sinh hóa đơn tại Chiêm Tài, sẽ được hệ thống ghi nhận và cộng dồn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ và mua hàng tại Chiêm Tài. Hạn thành viên sẽ được quy định như sau:

  • Hạng SILVER: khi có tổng giá trị hóa đơn từ 50 Triệu Đồng
  • Hạng GOLD : Khi có tổng giá trị hóa đơn từ 100 Triệu Đồng
  • Hạng DIAMOND: Khi có tổng giá trị hóa đơn từ 200 Triệu Đồng
  • Hạng VIP: Dành cho các khách hàng có tổng giá trị hóa đơn từ 500 Triệu Đồng

*Lưu ý: Ưu đãi dành cho thành viên Chiêm Tài sẽ không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.

Đối tượng áp dụng

Các khách hàng có mua sản phẩm đồ công nghệ và phát sinh hóa đơn khi sử dụng các dịch vụ cung cấp tại Chiêm Tài.

Thời gian bắt đầu chương trình

Chương trình khách hàng thành viên Chiêm Tài sẽ được bắt đầu tính từ ngày 1/5/2023, cho đến khi Chiêm Tài có thông báo mới.

toc_container