Bộ lọc
Loại Sản Phẩm
Hãng
Phạm vi hoạt động
Tiện ích

Robot Hút Bụi Lau Nhà Dreame

16.000.000 Đ

Lực hút: 5300Pa

Pin: 5200mAh

Tính năng: hút bụi - lau sàn - giặt khăn - đổ rác

20.900.000 Đ

Lực hút: 7000Pa

Pin: 6400mAh

Tính năng: hút bụi - lau sàn - giặt khăn - đổ rác

10.500.000 Đ

Lực hút: 4000Pa

Pin: 5200mAh

Tính năng: hút bụi - lau sàn - giặt khăn

5.600.000 Đ

Lực hút: 4000Pa

Pin: 5200mAh

Tính năng: hút bụi - lau sàn

180.000 Đ

Lực hút: 4000Pa

Pin: 6400mAh

Tính năng: hút bụi - lau sàn - giặt khăn

8.000.000 Đ

Lực hút: 4000Pa

Pin: 5200mAh

Tính năng: hút bụi - lau sàn

450.000 Đ

Lực hút: 4000Pa

Pin: 5200mAh

Tính năng: hút bụi - lau sàn

50.000 Đ

Lực hút: 4000Pa

Pin: 5200mAh

Tính năng: hút bụi - lau sàn - đổ rác